Slovenské hory » Slovenský ráj a Spiš » Spišský Štvrtok

Spišský Štvrtok

Obec, leží na důležité křivatce Spiše, v katastrálním územím Myšej Hôrke a řadí se mezi známé archeologické naleziště otomanské kultury. První zprávy o osídlení oblasti plynou z archeologických vykopávek a odhadují se na mladší dobu kamennou a byla zde nalezena opevněná osada otomanské kultury, neolitické sídliště s kanelovanou keramikou ze starší doby bronzové a halštatské sídliště. V obci můžeme navštívit římsko-katolický gotický kostel pocházející ze 13.století, který byl později přestavěn do barokním stylu. Do obce je možné se dostat autobusem z Popradu, vzdáleného asi 14 kilometrů od Spišského Čtvrtoku.
Spišský Štvrtok - kostel Spišský Štvrtok - kostel
Spišský Štvrtok
Fotografie uživatelů
Spišský Štvrtok
Prielom Hornádu
Tomašovský vyhlad
pohled na Tatry ze Slovenského ráje
Prielom Hornádu
Prielom Hornádu
Letanovský mlyn, Most
SLOVENSKÝ RÁJ TOMAŠOVSKY VÝHLED
Slovenský ráj - Kláštorisko
Slovenský ráj - Suchá Belá
Slovenský ráj - Suchá Belá
Slovenský ráj - Suchá Belá