Reklama
Alpy - Švýcarsko Alpy - Švýcarsko Alpy - Švýcarsko
Spišský ŠtvrtokSpišský ŠtvrtokSpiski Czwartek (Spišský Štvrtok)

Nahrát fotku

Spišský Štvrtok


Obec, leží na důležité křivatce Spiše, v katastrálním územím Myšej Hôrke a řadí se mezi známé archeologické naleziště otomanské kultury. První zprávy o osídlení oblasti plynou z archeologických vykopávek a odhadují se na mladší dobu kamennou a byla zde nalezena opevněná osada otomanské kultury, neolitické sídliště s kanelovanou keramikou ze starší doby bronzové a halštatské sídliště. V obci můžeme navštívit římsko-katolický gotický kostel pocházející ze 13.století, který byl později přestavěn do barokním stylu. Do obce je možné se dostat autobusem z Popradu, vzdáleného asi 14 kilometrů od Spišského Čtvrtoku.
 


Spišský Štvrtok
 
KostelReklama
Alpy - Švýcarsko Alpy - Švýcarsko Alpy - Švýcarsko

TOPlist