PROHLEDAT
NEJČASTĚJI HLEDANÉ
Slovenské hory » Slovenský ráj a Spiš » Spišský Štvrtok

Spišský Štvrtok

Obec Spišský Štvrtok leží na důležité křižovatce Spiše, v katastrálním územím Myšej Hôrke a řadí se mezi známé archeologické naleziště otomanské kultury. První zprávy o osídlení oblasti plynou z archeologických vykopávek a odhadují se na mladší dobu kamennou. Byla zde nalezena opevněná osada otomanské kultury, neolitické sídliště s kanelovanou keramikou ze starší doby bronzové a halštatské sídliště.

V obci můžeme navštívit římsko-katolický gotický kostel pocházející ze 13.století, který byl později přestavěn do barokního stylu. Do obce je možné se dostat autobusem z Popradu, vzdáleného asi 14 kilometrů od Spišského Štvrtka.
Spišský Štvrtok - kostelSpišský Štvrtok - kostel
Spišský Štvrtok
Fotografie uživatelů
Spišský Štvrtok
Prielom Hornádu
Tomašovský vyhlad
pohled na Tatry ze Slovenského ráje
Prielom Hornádu
kaňonem Hornádu
Prielom Hornádu
Letanovský mlyn, Most
SLOVENSKÝ RÁJ TOMAŠOVSKY VÝHLED
Slovenský ráj - Kláštorisko
Slovenský ráj - Suchá Belá
Slovenský ráj - Suchá Belá